Lid worden

  *

  Contributie en overige kosten

  Ik ga akkoord met de onderstaande voorwaarden

  * Je hebt recht op 15% korting op je contributie indien je met meerdere gezinsleden lid bent van TAU. Onder gezinsleden wordt verstaan: ouders, kinderen, broers, zussen en duurzaam samenwonenden, allen wonend onder één dak.

  Door je in te schrijven bij TAU, ga je (als ouders/verzorgers) akkoord met het regelement en met de Privacy Policy.

  Deelname geschiedt geheel op eigen risico. Taekwon-Do Academie Utrecht en haar instructeurs zijn niet verantwoordelijk en aanvaarden derhalve geen aansprakelijkheid voor opgelopen lichamelijke blessures, persoonlijke schade en/of schade aan of verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen vóór, tijdens en na trainingen of evenementen. Persoonlijke en waardevolle spullen (mobiel, kleding etc.) kan men tijdens de les in de zaal leggen.

  Bij inschrijving voor Taekwon-Do verplicht men zich tevens tot aansluiting bij de Stichting ITF Royal Dutch. Zie contributie en overige kosten voor een overzicht van de bijkomende kosten.